Časté dotazy

Jak si objednat svezení?

Existuje několik způsobů, jak si objednat taxi snadno a rychle.
Služba je k dispozici 24 hodin denně, z jakéhokoli místa v Praze a okolí.

Jak je možné zaplatit za jízdu?

Za služby SVEZ.SE je možné zaplatit více způsoby:

1) Platba kartou v aplikaci nebo ve voze

2.) Hotovostí

3.) Fakturou (možné pouze u firemního účtu – více zde)

Je možné objednat si vícemístný vůz?

Ano, můžete si objednat vícemístný vůz až pro 8 osob. Jde to zatím pouze telefonicky na našem dispečinku.

Je možné objednat si vůz, který má autosedačku pro dítě?

Ano, můžete si objednat vůz s autosedačkou či podsedákem pro děti. Jde to zatím pouze telefonicky na našem dispečinku.

Potřebuje dítě autosedačku v taxíku?

Při přepravě dítěte v obci vozidlem taxi služby není povinnost dětské autosedačky, dítě však musí být připoutáno bezpečnostním pásem a nesmí sedět na předním sedadle.

I když zákon povoluje v taxislužbě cestování dětí po obci  bez autosedačky, doporučujeme ale vždy využít objednání vozu s autosedačkou. Chceme přece, aby naše budoucnost cestovala v co největším bezpečí.

Zákon č. 361/2000 Sb. § 6 (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) uvádí:

(1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem.”